ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απεντομώσεις
Απολυμάνσεις
Μυοκτονίες
Ασφάλεια Τροφίμων
Απώθηση Πτηνών και Ερπετών
Ναυτιλία
Ειδικοί καθαρισμοί
Διακριβώσεις

ΑΡΧΙΚΗ

Η Εταιρία PEST-TET, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πρόληψης και καταστολής όλων των εχθρών υγειονομικής σημασίας, με εφαρμογές απεντομώσεων, απολυμάνσεων, μυοκτονιών, ειδικών καθαρισμών βιομηχανικών χώρων (σιλό, αποθηκών, ψυγείων κλπ), καθώς και προμήθειας απολυμαντικού υλικού και σχετικών ειδικών συσκευών.

Παράλληλα, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων ασφάλειας διαχείρισης τροφίμων (ΙSO 22000).

Η Εταιρία λειτουργεί υπό την επίβλεψη Επιστήμονα Γεωπόνου, Εκπαιδευτή του Ε.Φ.Ε.Τ. και Επιθεωρητή ISO 22000 και συνεργάτη Χημικού Μηχανικού, είναι δε πλήρως εναρμονισμένη με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Γεωργίας (οικολογικά, ασφαλή, άοσμα, τελευταίας τεχνολογίας).

Κάθε εφαρμογή πραγματοποιείται παρουσία Επιστήμονα Γεωπόνου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και τη σύνταξη-παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εξοπλισμός Χώρων
Οργανα Μέτρησης
Καθαριστικά και Απολυμαντικά